Satsingsområde

Vårt hovedsatsningsområde er Skaperglede – Identitet – Bevegelse

Barnehagen skal bidra til å styrke barnas skaperglede gjennom et barnehagemiljø som stimulerer til forskning og lærelyst.
Identitet skal blant annet styrkes gjennom barnas opplevelse av medvirkning og anerkjennelse.
Barnehagens ute- og inneområde er tilrettelagt for bevegelse. Bevegelse innebærer både fysisk aktivitet, som motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse, men også utvikling av ferdigheter og kunnskap. For personalet handler bevegelse om endringskompetanse og faglig utvikling.

Personvern og cookies