Miljøfyrtårn

I tilknytning til barnehagens satsing på natur og friluftsliv, er det naturlig å vektlegge miljøarbeid. Espira Vanse barnehage ble miljøfyrtårnsertifisert og fikk sitt miljøfyrtårnsertifikat i oktober 2007. I 2010 ble vi resertifisert med glans!

Miljøsertifikatet viser at vi oppfyller veldig mange miljøkrav, bla. i forhold til internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og materialbruk, avfall, transport, og utslipp luft/vann.

Vi vil gjerne være med på å skape et godt miljø rundt oss, og vi vil gjøre det på en slik måte at barna kan delta. Vi ønsker å gjøre barna opptatt av og glad i naturen.

Enkle miljøverntiltak er f. eks å rydde opp etter oss når vi har vært på tur, kildesortere søppel og å skru av lys i rom vi ikke er i. Dette er overkommelige oppgaver som gir resultater. Vi oppfordrer dere foreldre/foresatte til å følge opp dette hjemme!

Miljøfyrtårn er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer. Bedriftene får støtte til en miljøanalyse, og gjennomfører en del tiltak under og i etterkant av miljøanalysen.

Hensikten med dette arbeidet er å bidra til at bedriftene får et løft når det gjelder arbeidsmiljø og ytre miljø.

I hverdagen er det viktig for oss å tenke miljøvern i forhold til arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi og transport.

I Espira Vanse barnehage:

– Jobber vi for å redusere vårt energiforbruk

– Jobber vi med å redusere vår avfallsmengde

– Har vi en plan for innkjøp og materialbruk som skåner miljøet best mulig

– Har personalet kompetanse innenfor miljøvern

– Har personalet gode rutiner knyttet til miljøvern

– Har personalet gode handlingsplaner for hvordan de tar barna med i miljøvernsarbeidet

Miljøarbeidet med barna:

  • Vi har ”solstrålevakt”/ordensbarn på hver avdeling (stor avdeling). Det er en ny solstrålevakt for hver uke. Solstrålevakta er med på å dekke på bordet før lunsj, og de hjelper til med å kildesortere søppelet fra avdelingen. (Matavfall etter fruktmåltid).
  • Barna får følge med på prosessen ”fra matavfall til jord” i Kråkedalen.
  • Oppfordrer til å bruke kun 1 trykk på såpedispenseren når de skal vaske hendene, og til å bruke kun 1 papir når de skal tørke hendene.
  • Vi tegner på begge sidene av arket.
  • Vi har avfallsbøtter med symboler slik at barna kan være med å kildesortere.
  • Barna er med på å plante blomster/grønnsaker.
  • Barna hjelper til når vi skal ut med avfall som bleier, esker, papir og matavfall.
  • Barna rydder av kopp og tallerken (evt bestikk) selv etter frokost.
  • Operasjon Rusken. Vi rydder, vasker, plukker søppel og ordner ute i barnehagen.

Du kan lese mer om miljøfyrtårn på: http://www.miljofyrtarn.no
Bli med – ta miljøsteget på: http://www.gronnhverdag.no
Her kan du søke på ulike produkter og finne ut hvordan det skal sorteres: http://www.sortere.no

Personvern og cookies