Om oss

Epira Vanse er en privat barnehage i Espira Gruppen som er en av landets største barnehagedrivere. Barnehagen åpnet i august 2005 og har 4 avdelinger med plass til ca. 80 barn i aldersgruppen 0-6 år. Vi har to småbarnsavdelinger (0-3 år) og to avdelinger for store barn (3-6 år). Espira Vanse ligger sentralt, med kort avstand til sentrum, akebakker, strender og flotte skog- og naturområder som f.eks. Kråkedalen.

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift og er opptatt av å skape gode holdninger og handlinger i forhold til miljø både i barnehagen (inne og ute) og i omgivelsene rundt oss.

Kom gjerne innom for et uforpliktende besøk og se dere litt om.

Satsingsområde

Vårt hovedsatsningsområde er Skaperglede, Identitet og Bevegelse.

Barnehagen skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforskning og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensinger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser, medvirkning og anerkjennelse.

I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn stadig i bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt.

Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape.

Fakta

  • Stort utelekeområde
  • Kort vei til akebakke
  • 100-meter skog
  • Lavvo
  • Førskolegruppe (Skolespirene)
  • Aldersinndelte grupper
  • Full kost
  • Miljøfyrtårnsertifisert
  • Utflukter/maxitaxiturer
Personvern og cookies