Barnegrupper

Espira Vanse åpnet i august 2005 og har 4 avdelinger med plass til ca. 85 barn i aldersgruppen 0-6 år. Avdelingene våre heter Barkebilla, Humla, Ekornstua og Revehiet. To avdelingene er for barn i alderen 0-3 år og to for 3-6 år.

Halvparten av personalet er utdannet førskolelærere og halvparten er fagarbeidere/pedagogisk medarbeidere. Alle avdelingene samarbeider med hverandre, men mest de to som har lik aldersinndeling. Barna som er like gamle danner grupper på tvers av avdelingene og er sammen blant annet på turer. Uteområdet vårt er felles for alle, men vi har mulighet for å avgrense for de små.

 

 

Personvern og cookies