Kontaktinfo

Espira Vanse barnehage
Østre Vatne
4560 Vanse

E-post: styrer@vanse.espira.no
Hovednr.: 38 39 28 22
Kontor: 92 84 05 34
Styrer:  Sissel Kvia – 92 85 37 04

Tlf. – avdelingene:
Barkebilla – 92 21 61 40
Ekornstua – 46 62 51 65
Humla – 92 85 09 67
Revehiet – 92 64 86 34

Tur – 92 47 25 77

Personvern