Kontaktinfo

Espira Vanse barnehage
Østre Vatne vei 2
4560 Vanse

E-post: styrer.vanse@espira.no
Hovednr.: 38 39 28 22
Kontor: 92 84 05 34
Styrer:  Sissel Kvia – 92 85 37 04

Tlf. – avdelingene:
Barkebilla – 92 21 61 40
Ekornstua – 46 62 51 65
Humla – 92 85 09 67
Revehiet – 92 64 86 34

Turtlf.
Barkebilla – 94 00 80 56
Humla – 94 00 80 57

Personvern og cookies