Planleggingsdager

Vi har følgende planleggingsdager barnehageåret 2016/17:

Torsdag 25.08.16
Fredag 21.10.16
Mandag 02.01.17
Tirsdag 18.04.17
Fredag 26.05.17

Personvern