SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Vanse er barna med i Skolespireklubben. Her får de alderstilpasset, skolerelaterte oppgaver. Det vil si matematikkoppgaver, trafikkoppgaver og oppgaver i forhold til tall/mengde og bokstaver m.m. Skolespirene drar på lengre og mer krevende turer i nærområdet. På gruppa skal de innom rammeplanens 7 fagområder på forskjellig vis. Alle på Skolespira får utdelt en egen plan for året.

Barna vil på våren ha felles arrangement/samling der alle førskolebarna blir invitert. Foreldre kan selv bidra til en positiv overgang barnehage – skole ved for eksempel å sette seg inn i og bruke de 10 råd for språkstimulering. Se utdelt plan for skoleklubben.

Skolespirene lager spirekort og får hver sin spirehatt som de bruker i 17.mai toget.

Som en avslutning overnatter Skolespirene i barnehagen. Her er det fokus på kos og hygge.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Personvern og cookies