Søke plass

Alle som ønsker plass må søke på et felles elektronisk søknadsskjema for alle private og kommunale barnehager i Farsund. Barnehageenheten koordinerer opptaket mellom barnehagene. Når søknaden er mottatt i kommunen, sendes en e-post bekreftelse til søker. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. I Espira Vanse har vi fortløpende opptak og dere kan derfor få plass hele året dersom vi har ledig. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Søk barnehageplass HER

REDUKSJON AV FORELDREBETALING
En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført fra 1. mai 2015. Den innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.
Les mer om priser og betaling på Farsund kommune sin hjemmeside – HER

Leseplan for barnehager og skoler i Farsund kommune – HER

Personvern og cookies